Werkwijze

Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon biedt laagdrempelige hulpverlening voor kinderen, jongeren, ouders, scholen en andere instellingen.

Bij het plaatsen van een hulpvraag wordt zo snel mogelijk een intake gesprek gepland en gaan we samen met de betrokken personen een behandelplan maken en doelen opstellen om tot een positieve ontwikkeling te komen. Er wordt altijd gewerkt met de cliënt en zijn of haar omgeving. Het is van groot belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt in het proces. Dit maakt de kans op succes veel groter. In overleg met de ouders, het kind of met de jongere zal gezocht worden naar de meest passende manier van ondersteuning. Dit kan bestaan uit op maat gemaakte:

  • behandeling;
  • begeleiding;
  • ondersteuning in de thuissituatie of de schoolse situatie;
  • tips en adviezen;
  • training.

 

Wanneer er vragen zijn vanuit scholen of organisaties kan er in onderling overleg gekeken worden naar wat OPP Buitengewoon aan ondersteuning kan bieden. Wanneer er vraag is naar voorlichting of een thema avond kan dit in overleg vastgelegd worden. Tijdens desbetreffende avonden kunnen specifieke onderwerpen uitgelicht worden.