Diagnostiek

Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon kan ook duidelijkheid geven met betrekking tot diagnostiek. Heeft u onzekerheid over de ontwikkeling van uw kind of zou u graag willen dat er eens getest wordt op een bepaald ontwikkelingsgebied dan kunt u bij deze praktijk terecht. 

 

Ook kan het zo zijn dat diagnostiek nodig is om verdere hulpvraag te kunnen behandelen. Er wordt dan samen met ouders gekeken naar welk diagnostische onderzoek van toepassing kan zijn. Nadat besproken is welk(e) onderzoek(en) ingezet zullen worden, zal een gesprek met de ouders worden gepland. In dit gesprek zal verder gesproken worden over de ontwikkeling van het kind, de thuissituatie, de schoolse situatie en eventuele belangrijke dingen die uw kind heeft meegemaakt. De ouders zullen, afhankelijk van het soort onderzoek, vragenlijsten mee krijgen die ze over hun kind in mogen vullen. Bij voorkeur wordt ook een gesprek met de leerkracht gevoerd, om functioneren van het kind op school in kaart te brengen. Het kind zal uitgenodigd worden om taken uit te voeren en zelf een aantal vragenlijsten in te vullen (afhankelijk van het soort onderzoek). Nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd, zullen de onderzoeksresultaten in een helder verslag verwerkt worden. Dit verslag zal besproken worden met ouders en eventueel ook met het kind. Ook kunnen onderzoeksresultaten indien gewenst naar de leerkracht teruggekoppeld worden, zodat ook op school rekening gehouden kan worden met zowel de moeilijkheden als de capaciteiten van het kind.

 

Onderzoeksgebieden: