Aandacht en Concentratie

Wanneer een kind aangemeld wordt met moeilijkheden op het gebied van aandacht en concentratie, wordt onderzoek hiernaar ingezet. Zo kan het zijn dat een kind snel afgeleid is, dat er steeds opnieuw tegen het kind gezegd moet worden dat hij/zij aan het werk moet, of dat het moeite heeft met leren en zaken onthouden. Tijdens dit onderzoek zullen verschillende taken worden uitgevoerd. Hierbij wordt bekeken hoe goed en hoe lang het kind zich kan concentreren en of hij/zij snel afgeleid is. Ook wordt aan ouders en leerkrachten gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de aandachts- en/of concentratiemoeilijkheden van het kind. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden tips en adviezen gegeven voor in de thuissituatie en de schoolse situatie.