Coping Vaardigheden

Iedereen reageert anders op gebeurtenissen. Zo kan een kind proberen stress of spanning te verminderen door afleiding te zoeken of door boos te worden. Wanneer uit onderzoek (vragenlijsten en gesprekken) blijkt dat het kind moeite heeft om op een adequate manier te reageren op vervelende gebeurtenissen, zullen taakgerichte coping vaardigheden worden aangeleerd middels individuele begeleiding en/of training.