Gedrag

Wanneer een kind aangemeld wordt doordat het ongewenst gedrag laat zien, zal gedragsonderzoek worden ingezet. Bij dit onderzoek wordt bekeken welk gedrag het kind precies laat zien en waar dit gedrag door ontstaan is. Zo kan er sprake zijn van teruggetrokken, druk, impulsief of juist boos of agressief gedrag. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen handvatten aangereikt worden voor het omgaan met en het beperken van het ongewenst gedrag van het kind. Ook worden interventiemogelijkheden in kaart gebracht.