Intelligentie

Bij intelligentieonderzoek worden verschillende taken uitgevoerd. Dit kunnen puzzel-taken zijn, maar ook taken waarbij iets uitgelegd moet worden. Er wordt hierbij onderzoek gedaan naar de verbale mogelijkheden (taal), handelingsgerichte vaardigheden en verwerkingssnelheid. Aan de hand van de prestaties worden sterke kanten en leerpunten beschreven. Zo kan blijken dat een kind op het gebied van taal erg sterk is, maar dat deze moeite heeft om grotere en meervoudige opdrachten uit te voeren. Doordat dit kind zich wel goed kan uiten middels gesproken taal, verwachten mensen om hem heen dat hij ook de grotere opdrachten wel aan kan. Voor een goede afstemming van de verwachtingen vanuit de omgeving op de capaciteiten van het kind is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van leerpunten en sterke punten.