Sociaal Emotioneel Functioneren

Wanneer een kind moeite heeft met het maken of onderhouden van contacten, het inleven in anderen of het (her)kennen van emoties bij zichzelf of bij de andere, worden de sociaal- emotionele vaardigheden van het kind in kaart gebracht. Dit wordt gedaan middels gesprekken en vragenlijsten. Middels individuele begeleiding en/of training kan gewerkt worden aan het verbeteren van de sociaal-emotionele vaardigheden. Ook worden tips en adviezen gegeven en interventiemogelijkheden besproken