Ouders

Orthopedagogische praktijk Buitengewoon biedt diagnostisch onderzoek op maat om samen uit te zoeken wat de oorzaak is van het gedrag en de gevoelens van uw kind. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een advies gegeven en wordt samen met u het verdere behandeltraject besproken. Er worden doelen opgesteld waaraan we samen zullen gaan werken, net zolang totdat zowel u als uw kind zich weer sterk voelen, maar nooit langer dan nodig is.

Opvoedingsvragen:
Ondanks dat u hard uw best doet om ervoor te zorgen dat uw kind een zorgeloze kindertijd heeft, lukt het soms niet om uw kind de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. Mogelijk merkt u dat het ene kind geheel anders reageert op uw aanwijzingen dan het andere. Het gedrag van uw kind is van invloed op uw handelen en uw handelen beïnvloed op zijn beurt weer het gedrag van uw kind. Er is dus sprake van een continue wisselwerking tussen uw kind en de gezinsomgeving. Bij Orthopedagogische praktijk Buitengewoon kunt u terecht met al uw opvoedingsvragen en voor ondersteuning. Middels observatie in de thuissituatie en/of de schoolse situatie en aan de hand van uw ervaringen, worden tips en adviezen gegeven. Daarnaast kunnen de eventuele onderzoeksgegevens die verkregen zijn aanknopingspunten bieden.

 

Vraagt u zich af of Orthopedagogische praktijk Buitengewoon ook voor uw kind iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via telefoon/mail of via het contactformulier.