Opvoedondersteuning

Wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, wordt opvoedondersteuning aangeboden. De orthopedagoog zal in de thuissituatie komen observeren. Aan de hand van de observaties, gesprekken met ouders en kind zullen tips en adviezen gegeven worden. De informatie kan mogelijkerwijs nog aangevuld worden met diagnostisch onderzoek. Ook kan de orthopedagoog samen met ouders en/of het kind in de thuissituaties oefenen met het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aanpakken van moeilijkheden.

 

Omdat een kind een groot deel van de tijd op school zit, is het belangrijk dat ook op school moeilijkheden worden aangepakt. Leerkrachten zullen daarom zo veel mogelijk bij het hulpverleningsproces betrokken worden. Daarnaast kunnen scholen zelf ook terecht bij Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon met hun vragen en voor tips en adviezen. 

Vraagt u zich af of Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon ook voor uw gezin iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via telefoon/mail of via het contactformulier