Training

POLE

De POLE- Methodiek vindt zijn grondslag in het ervaringsleren. POLE staat voor Processen, Ontwikkelen, Leren en opdoen van Ervaringen. Ervaringen worden opgedaan door mensen in uitdagende situaties te plaatsen waarin appél wordt gedaan op expliciete, vaak onontdekte vaardigheden van de deelnemers. Deze vaardigheden worden op deze manier verder ontwikkeld.

Brain Blocks

Brain Blocks is een 'toolbox' om met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.