Voorlichting

Orthopedagogische praktijk Buitengewoon kan voorlichting geven op verschillende gebieden. 

  • Seksuele voorlichting:

    Heeft uw kind vragen over seks of over seksgerelateerde onderwerpen? Of merkt u dat uw kind het moeilijk vindt zijn/haar grenzen aan te geven? Merkt u dat u het lastig vindt om met uw kind te praten over seks of seksgerelateerde topics?  Of heeft u in de klas een leerling of een hele klas waarbij het onderwerp besproken dient te worden? Dat er geleerd moet worden hoe kinderen met het andere geslacht omgaat en hoe zij daarin op een juiste manier grenzen kunnen aangeven en deze respecteren?

    Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon kan u helpen om onderwerpen bespreekbaar te maken en kinderen zelf te laten nadenken over wat hun wensen en grenzen zijn.

  • Gedragsproblematieken: 
    Iedereen komt in aanraking met kinderen en/of jongeren waarbij sprake is van een bepaalde stoornis. OPP Buitengewoon geeft presentaties over uiteenlopende onderwerpen/problematieken zoals autisme, ADHD, ODD en Hoogbegaafdheid. Tijdens de voorlichting wordt ingegaan op wat het onderwerp inhoudt, maar er wordt vooral aandacht besteed aan hoe je ermee om gaat? Wat betekent dat voor het kind in je groep en wat betekent het voor jou?

    Een voorlichting kan gegeven worden aan professionals zelf, maar wanneer er in uw klas een kind zit met bepaalde problematiek kan het ook wenselijk zijn om samen met uw klas te ontdekken wat deze problematiek betekent en klasgenoten hier op een bepaalde manier op reageren. Dit creëert meer begrip en zorgt vaak voor zeer creatieve oplossingen vanuit de kinderen zelf. 

Staat het onderwerp waar u vragen over heeft of graag een voorlichtingsavond over zou organiseren er niet bij? Of wilt u weten of Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon iets voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via telefoon/mail of via het contactformulier.