vERGOEDINGEN

Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking getreden. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Orthopedagogische Praktijk Buitengewoon heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 11 regiomeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven).

Kinderen en hun ouders kunnen met een verwijzing van een huisarts, een medisch specialist of met een geldige beschikking/indicatiebesluit van de gemeente waar ze wonen, bij OPP Buitengewoon terecht.

Gemeenten hebben echter veel vrijheid in het organiseren van de jeugdhulp en zij maken zelf keuzes over bijvoorbeeld de toegang en het aanbod voor vergoede zorg. In de praktijk betekent dit daarom dat niet voor iedere gemeente dezelfde regels gelden. Bij de meeste gemeenten loopt toegang voor de vergoede zorg via:
- Het sociale wijkteam (Centrum voor Jeugd en Gezin)
- De huisarts
- Een medisch specialist


Zij zorgen voor een verwijzing (arts) of een beschikking (gemeente) waarmee u bij mij terecht kunt voor zorg. Welk type zorg voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. U kunt uiteraard ook zonder verwijsbrief bij mij terecht, maar in dat geval zijn de kosten vaak voor eigen rekening.

De vergoeding is afhankelijk van de indicatie die afgegeven is. Dit zijn vastgestelde (maand)bedragen. U kunt ook voor financiering vanuit de PGB kiezen. De betalingen lopen dan via de SVB (Sociale VerzekeringsBank).
Een consult betaald vanuit een PGB kost 50 euro per uur (vrijgesteld van BTW).

Mijn productcodes zijn 50A04 en 50A06.

Ik begrijp dat de werking van de vergoedingen en het aanvragen van een verwijzing onduidelijk kunnen zijn. Wanneer u hierover vragen heeft help ik u graag vooruit.